IndieWebCamp Utrecht Premier Edition

Why
Take the web in your hands! It’s high time to make sure the web is a tool in our service. By taking more of the web into our own hands. The independent web (indieweb) is the original web, where you control what you share, what is visible to others, and where your data is yours because it lives on your own site.
/
Waarom
Neem het web in eigen hand! Het is de hoogste tijd te zorgen dat het web ons tot dienst is. Door meer van het web in eigen handen te nemen. Het onafhankelijk web (indieweb) is het oorspronkelijke web, waar jij bepaalt wat je deelt, wat zichtbaar is voor anderen, en waar jouw data van jou is omdat het op je eigen site staat.
How
You, designers, coders, thinkers and doers meet up for two days of discussing, exploring and building the independent web.
/
Hoe
Jij, ontwerpers, programmeurs, denkers en doeners komen twee dagen bij elkaar om het onafhankelijke web te bespreken, te verkennen, en te bouwen.
What
IndieWebCamp Utrecht knows no audience, only participants. On the first day you can propose and take part in sessions discussing and exploring any aspect of the open web you want to. On the second day you can create your own small step towards a more independent web, starting from where you are now.
/
Wat
IndieWebCamp Utrecht heeft geen publiek, alleen deelnemers. Op de eerste dag kun je sessies voorstellen of aan sessies deelnemen over elk aspect van het onafhankelijk web dat je wilt. Op de tweede dag bouw je aan je eigen deelname of bijdrage aan het open web.
When
18th and 19th May 2019 (10 AM – 6 PM on both days)
/
Wanneer
18 en 19 mei 2019 (10:00 – 18:00 op beide dagen)

Where / waar

Kanaalweg 14L, Utrecht, Netherlands

Who
We have a hard upper limit of 35 participants. RSVP is now open.
/
Wie
Er is plaats voor maximaal 35 deelnemers. Je kunt je nu inschrijven.